LỢI ÍCH KHI ĐẦU TƯ

DIAGNOSIS HUB

TÁC DỤNG VÀNG CỦA CÔNG NGHỆ THẤU HIỂU BẢN THÂN

Bạn sẽ nhận diện năng lực bẩm sinh qua 3 yếu tố nền :

Bạn sẽ nhận diện năng lực qua 5 chức năng của não bộ:

Bạn sẽ nhận diện phương thức ra quyết định và hành động :

Bạn sẽ nhận biết những năng lực vượt trội thông qua:

14

Bạn sẽ biết khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin mạnh về

Thiết kế chưa có tên (33)

Bạn sẽ nhận biết được dòng năng lượng ẩn trong bạn

8

Bạn sẽ biết được bốn cột mốc quan trọng phát triển bản thân:

Thiết kế chưa có tên (32)

Bạn sẽ biết được thiên hướng tính cách là gì?

Thấu hiểu bản thân

Bạn sẽ biết được khí chất của mình thuộc nhóm nào?

Bạn sẽ được định hướng giáo dục và nghề nghiệp:

Bạn sẽ được chuyên gia tham vấn sâu về các nội dung:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

NGUYỄN TẤN HUY

Phó viện trưởng

NGUYỄN PHONG PHÚ

Thạc sĩ

PHAN QUỐC TẤN

Tiến sĩ

PHẠM MIN

Thạc sĩ

NGUYỄN VĂN KIỆT

Chuyên gia

NGUYỄN BẢO TOÀN

Chuyên gia

HUỲNH THANH TRÚC

Chuyên gia

LIÊN HỆ