INFJ - NGƯỜI CHE CHỞ

INFJ (Introvert, Intuitive, Feeler, Judger) THE PROTECTORS – NGƯỜI CHE CHỞ

  • Sáng tạo, đam mê, nhạy cảm
  • Có tầm nhìn, trực giác tốt về tương lai
  • Thích đưa ra và đi theo các nguyên tắc
  • Quan tâm và tinh tế trong giao tiếp với người khác
  • Không thích xử lý các chi tiết phức tạp
  • Có xu hướng nhìn tổng quan vấn đế
  • Có hệ thống giá trị riêng rất mạnh
  • Nhà hoạt động tôn giáo
  • Giáo viên
  • Nhà tâm lý học, tư vấn
  • Thủ thư
  • Quản trị nhân sự
  • Huấn lhuyện viên
  • Nhà văn, nhà thơ
  • Nhà kinh doanh
  • Nhếp ảnh gia
  • Nhạc sĩ, nghệ sĩ
  • Kiến trúc sư
  • Biên tập viên
  • Quan tòa, thẩm phán
  • Nhà nghiên cứu