INFT - NHÀ LÝ TƯỞNG HÓA

INFP (Introvert, Intuitive, Feeler, Perceiver) THE IDEALISTS – NHÀ LÝ TƯỞNG HOÁ

  • Đầy nhiệt huyết và lòng trung thành nhưng giữ trong lòng
  • Hứng thú giao tiếp với những người xung quanh
  • Hướng tới tương lai
  • Sáng tạo và truyền cảm hứng
  • Không thích làm công việc lặp đi lặp lại và quá chi tiết
  • Nhạy cảm và phức tạp
  • Phong cách sống “không lối mòn”
  • Thích làm việc một mình và gặp khó khăn khi làm việc nhóm
  • Coi trọng những mối quan hệ sâu sắc và chân thật
  • Doanh nhân
  • Nhà văn
  • Nhà hoạt động xã hội
  • Nhà tâm lý học
  • Nhạc sĩ
  • Nhiếp ảnh gia
  • Giáo viên
  • Biên tập viên/ nhà báo
  • Nhà nghiên cứu
  • Nhà sản xuất phim
  • Nhà thiết kế
  • Thủ thư