INTP - NHÀ TƯ DUY

INTP (Introvert, Intuitive, Thinker, Perceiver) THE THINKERS – NHÀ TƯ DUY

  • Trầm lặng và khép kín
  • Thích các lý thuyết khoa học
  • Yêu thích giải quyết vấn đề bằng logic và phân tích
  • Quan tâm đến những ý tưởng chính chứ không để ý tiểu tiết
  • Làm việc tốt nhất khi một mình, thích tự thân vận động
  • Sáng tạo và đầy tri thức
  • Hướng tới tương lai
  • Tin vào ý kiến và nhận xét của bản thân hơn so với người khác
  • Sống nội tâm, thiếu giao tiếp và gắn kết với những người bên ngoài
  • Không thích thú với những việc lãnh đạo hay phục tùng
  • Tự do và độc đáo
  • Nhà khoa học, toán học
  • Nhiếp ảnh gia
  • Kỹ sư
  • Sử gia, triết gia
  • Nhà sáng chế
  • Chuyên gia kế hoạch chiến lược
  • Giáo sư
  • Lập trình viên
  • Nhà kinh tế
  • Thẩm phán
  • Nhà nghiên cứu