TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH HOLLAND

TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH HOLLAND LÀ GÌ?

Trắc nghiệm Holland (trắc nghiệm sở thích Holland) được phát triển từ một vị tiến sĩ tâm lý học người Mỹ – John Holland. Bài trắc nghiệm được sử dụng khá rộng rãi để hướng nghiệp phổ thông nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển nhất như Hà Lan, New Zealand, Thuỵ Sỹ, Italy…

Tại Việt Nam, Holland còn khá mới, nhưng đang dần được áp dụng rộng rãi trong công tác hướng nghiệp. Công cụ khoa học hữu ích giúp cha mẹ định hướng sự nghiệp cho con vì sự đơn giản, dễ làm và độ phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện giáo dục tại Việt Nam.

TRẮC NGHIỆM HOLLAND GIÚP BẠN ĐIỀU GÌ

VỚI PHỤ HUYNH

VỚI HỌC SINH

Liên hệ