TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH DISC

TRẮC NGHIỆM DISC LÀ GÌ?

Trắc nghiệm tính cách DISC là một công cụ khoa học của nhà tâm lý, luật sư William Moulton Marston giúp xác định tính cách của mọi người xung quanh bạn thông qua hành vi của họ trong tình huống thực tế hay câu hỏi cụ thể. Từ đó, bạn có thể nắm bắt sở thích, suy nghĩ và xu hướng hành vi của họ để cải thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân, tạo thiện cảm với mọi người xung quanh, xây dựng mối quan hệ, xây dựng đội nhóm và phát triển mối quan hệ cộng đồng với 4 nhóm tính cách.

ỨNG DỤNG CỦA DISC TRONG THỰC TẾ

VỚI PHỤ HUYNH

VỚI HỌC SINH

Liên hệ